Velkommen til et seminar på tvers!

Tverrfaglig seminar 2018 - PÅ TVERS - Program 2.0 - FERDIG - WEB - Forside

Underviser du i norsk, samfunnsfag, naturfag eller geografi på vg1? Ønsker du inspirasjon og konkrete tips til hvordan dere kan jobbe mer tverrfaglig på din skole? Meld deg på Gyldendals tverrfaglige seminar PÅ TVERS.

På seminaret går vi i dybden på temaet bærekraftig utvikling og tilbyr vg1-lærere i samfunnsfag, naturfag, geografi og norsk et konkret undervisningsopplegg som har til hensikt å øve elevene i kritisk tenkning og etisk bevissthet.

Opplegget består av tre deler. Gjennom de tre delene vil elevene jobbe med overordnede ferdigheter som kildevurdering, teksttolkning og kritisk lesing, og de vil teste ut dybdelæring gjennom arbeid med en konkret problemstilling.

Vi legger opp til et aktiviserende seminar i form av små workshops der dere som deltar vil få teste ut deler av undervisningsmateriellet og diskutere dette sammen med andre faglærere. I tillegg til praktisk utprøving vil programmet bestå av fagovergripende foredrag tilknyttet tematikken.

Når: tirsdag 27. november kl. 09.00 til 18.00

Hvor: Gyldendalhuset i Oslo

Tips gjerne en kollega eller tre!

Seminaret er gratis.

Fullt program og påmelding finner du her!

Meld deg på!

Perspektivers historiekveld - banner - påmelding

Som nevnt i den forrige posten så arrangerer vi Perspektivers historiekveld i Trondheim denne gangen!

Onsdag 6. desember kommer vi til Strinda videregående skole, og ønsker alle lærere som har lyst til å komme velkommen!  Se hele programmet og meld deg på nedenfor.

Les videre