Perspektivers birkebeinerkveld, 9. februar 2016

Hivju

Program for kvelden                     

Fra 16:00 Registrering og servering

16:45 Velkommen

17:00 «Historie på film – mellom populærkultur og akademia» v/ John McNicol

Foredraget gir en oversikt over debatten i historikermiljøet om hvorvidt film også kan være historie. De fleste lærer mer om fortiden gjennom film og TV-serier enn de gjør av fagbøker. Dette må historikermiljøet ta på alvor. Noen historikere hevder at historie kan «skrives med bilde og lyd». Hvis det er tilfellet, er det da mulig å finne noen kriterier for hva som kun er «kostymedrama» og hva som er «historisk film»?

john-mcnicol-300-2

John  McNicol er universitetslektor i eldre historie ved Universitetet i Oslo. Hans fagfelt er i hovedsak nordisk middelalderhistorie, men han er også opptatt av hvordan historie formidles. Dette kombinert med en sterk filminteresse gjorde at McNicol utviklet emnet «Historie på film» ved UiO våren 2013.

18:00 – 18:45 «Birkebeinere, baglere og borgerkrig» v/Bjørn Bandlien

Rivaliseringer, intriger, utroskap, drap og kaos. Borgerkrigstida, fra Sigurd Jorsalfares død i 1130 til hertug Skules fall i 1240, kan virke som den perioden i norsk historie som minner mest om tv-serier som for eksempel Games of Thrones. Birkebeinerne har på den andre siden blitt sett på som heroiske opprørere og nasjonsbyggere, som stod imot pavemakten og baglerne og skapte et selvstendig norsk kongedømme. I dette foredraget skal vi se på nye perspektiver på striden mellom birkebeinerne og baglere, som setter flukten til kongssønnen Håkon Håkonsson i nytt lys.

Bandlien

Bjørn Bandlien er professor i historie ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Han har forsket særlig på kjærlighet, kjønn, korstog og kulturmøter i middelalderen, og har blant annet skrevet en biografi om Olav Kyrre, redigert en bok om dronning Eufemia, og vært medforfatter av boka «Slagene på Re» som handler om borgerkrigstida i Norge.

19:00- 19:20  Intro til filmen v/filmselskapet

19:30 Førpremiere: «Birkebeinerne»