Historiekveld: Kongens nei

kongens nei2

Gyldendalhuset / Victoria kino

Tirsdag 20. september 2016

Her kan du melde deg på

Program

16.30 – 17.15: Servering og registrering

17.15: Velkommen!

  • Nytt fra Perspektiver. Tips og triks i undervisningen.

17.45: Eirik Wig Sundvall: «Arbeiderpartiets revolusjonære fortid»

  • I juli-august 1920 besøkte den 23-årige Einar Gerhardsen Sovjet-Russland, og opplevde en «arbeiderstat» på vei mot en lysere sosialistisk fremtid. Med egne øyne fikk han oppleve heltene Vladimir Lenin og Lev Trotskij tale til jublende folkemasser. Deltagelsen på Kominterns verdenskongress var en stor opplevelse Gerhardsen bar med seg resten av sitt liv, selv om hans forhold til Stalins terrorregime noen tiår senere ble iskaldt.Historiker Eirik Wig Sundvall vil snakke om året da Arbeiderpartiets kompliserte kjærlighetsforhold til Sovjet var på sitt varmeste – den optimistiske sommeren 1920.

18.45: Alf R. Jacobsen: «Kongens nei – boken»

  • Fortellingen om kongen og regjeringens flukt fra Oslo om morgenen 9. april 1940 har mange fasetter og tolkninger. Forfatteren Alf R. Jacobsen beskriver hva han fant da han begynte arbeidet med kildene i 2009 og begrunner hvorfor han mener at historien har gyldighet utover den aktuelle kampen for Norges frihet.

19.30: Vi går til Victoria kino

20.00: Før filmen.

  • Samtalen om filmen ved manusforfatterne Jan Trygve Røyneland og Harald Rosenløw Eeg, og produsent Stein Kvae.

20.30: «Kongens nei»

kongens nei