Valg 2016: En ny amerikansk revolusjon?

united-states«Dette er den andre amerikanske revolusjonen. Ingenting blir som før etter denne dramatiske valgnatten.»

Per Olav Ødegård i dagens VG

En valgkamp er over, og mange våknet i dag noe forundret til nyheten om at alle spådommene de siste dagene var gjort til skamme og Donald Trump faktisk blir USAs neste president.

Som de fleste andre av oss har helt sikkert også elevene behov for å diskutere dette valget i dag – kanskje også i historietimen?

Det er selvfølgelig mange måter å gjøre dette på, og en måte kan være, slik VG gjør i dag, å knytte valgresultatet til den amerikanske revolusjon på 1700-tallet. Inneholder dette valget så store historiske proporsjoner, eller vil endringene bli langt mindre enn mange tror?

Artikkelen fra VG finner du her.

Mulige spørsmål kan være:

  • Hva kjennetegner den amerikanske revolusjonen? (Ta gjerne utgangspunkt i sidene 215 -218 i Perspektiver). Skriv 3-5 stikkord.
  • Hva er en revolusjon? Hva må til for at vi skal kalle en hendelse i historien for en revolusjon? Lag en definisjon.
  • Er dere enig med Ødegård i VG som omtaler Trumps seier som «den andre amerikanske revolusjon»? Begrunn svaret.
  • Hvilke SPØK-faktorer (se Perspektiver side 18) tror dere eventuelt vil endres av Trumps presidentperiode?

Bruk gjerne også Perspektivers dialogduk om den amerikanske revolusjonen. Dette gir en god diskusjon i klassen både om hva en revolusjon er, og som bakgrunn for å avgjøre om Amerika nå står overfor  store samfunnsmessige endringer.

dialogduk_amerikanske_rev

Lykke til!