Undervisningsopplegg: Din families liv – vår felles historie?

Bruk slektshistorie som inngang til historie Vg3/overgang fra Vg2 til Vg3. Et opplegg som passer godt som avslutning på Vg2 eller start på Vg3.

Tid:
Dobbelttime (ca. 90 minutter) + eventuell framføring/innlevering

Læreplanmål:
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • finne og vurdere historisk materiale som kilder og bruke det i historiske framstillinger (Vg2)
 • presentere en historisk person og diskutere hvordan samtidige samfunnsrammer påvirket denne personens handlinger (Vg2)
 • finne og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder og bruke det i egne historiske framstillinger (Vg3)
 • presentere en historisk person og drøfte hvordan samtidige ideer og samfunnsforhold påvirket denne personens tenkemåter og handlinger (Vg3)
 • gi eksempler på og drøfte hvordan utstillinger, minnesmerker, minnedager eller markeringen av bestemte historiske hendelser har betydning for nåtiden (Vg3)

Innledning
I de fleste klasserom sitter det elever med veldig ulik bakgrunn. Noen er født, oppvokst og har foreldre og besteforeldre fra samme sted, andre er nyinnflyttet til stedet de nå bor eller har foreldre som flyttet til stedet. Dette undervisningsopplegget forsøker å gjøre bruk av dette og samtidig skape en god inngang til Vg3-stoffet.

Opplegget krever at elevene kan skaffe seg kunnskap om sin nærmeste familie – jo flere ledd, jo bedre er det, men opplegget kan også gjennomføres med mindre kjennskap til egen slektshistorie.

Gjennomføring
Be elevene forsøke å finne svar på følgende spørsmål (f.eks. til neste time):

 • Når flyttet du/din familie til stedet dere nå bor?
 • Når levde (lever) dine beste-, olde- og eventuelt tippoldeforeldre?
 • Er begge dine foreldre fra samme sted? Hva med beste- og oldeforeldre?
 • Har foreldre/besteforeldre en utdanning utover grunnskolen? Hvor har de eventuelt tatt denne utdannelsen?
 • Hvilket yrke har/hadde dine foreldre, besteforeldre og (eventuelt) oldeforeldre?

I neste time:

 •  I grupper: La elevene i grupper (på ca. fire) presentere sine historier for hverandre. Hvordan har de havnet der de er i dag? Hvilken bakgrunn har elevene og elevenes foreldre?
 •  I plenum: Kan de ulike historiene oppsummeres på noen måte? Bruk gjerne skjemaet nedenfor.

Skjema for å svare på oppgaven (*.docx)

Bruk skjemaet:

 • Diskusjon i gruppene: Ser elevene noen trekk det kan være verdt å diskutere her? Kan det konkluderes på noen måter? Dukker det opp nye problemstillinger?
 • Lærerstyrt samtale i plenum: Finnes det noen fellesnevnere i forhold til flytting, bakgrunn, utdanning og yrker? Drøft med elevene.
 • Lærerstyrt samtale i plenum: Kan eventuelle fellesnevnere fortelle noe om norsk (og eventuelt andre lands) historie fra 1800-tallet til i dag?

Oppsummeringen vil mest sannsynlig vise til svært sentrale trekk ved utviklingen i Norge de siste 100–150 årene med flytting (foreldre fra ulike steder, besteforeldre fra samme sted?), urbanisering, økt utdanning, yrkesendringer (fra primær- til sekundærnæringer?), ut- og innvandring osv. Å la elevene se at deres egen historie er så nært knyttet til emner som venter på Vg3-planen, vil kunne skape økt historiebevissthet og forhåpentligvis føre til økt engasjement for videre arbeid.
Videre arbeid/Eventuell innlevering
I tillegg til opplegg presentert over finnes det en rekke muligheter for arbeid med emnet knyttet til følgende læreplanmål:

Finne og vurdere historisk materiale som kilder og bruke det i historiske framstillinger (Vg2)
Målet er delvis dekket allerede med opplegget, men kan enkelt utvides ved å bruke ulike typer kilder i arbeidet (bilder, familietrær, brev, dagbøker osv.) samt presentere dette skriftlig eller fremføre på andre måter.

Presentere en historisk person og diskutere hvordan samtidige samfunnsrammer påvirket denne personens handlinger (Vg2)
Også dette målet er dekket i undervisningsopplegget, men kan også konkretiseres ved å ta utgangspunkt i en eller flere konkrete historiske personer og bruke samme framgangsmåte.

Presentere en historisk person og drøfte hvordan samtidige ideer og samfunnsforhold påvirket denne personens tenkemåter og handlinger (Vg3)
Som forrige

Gi eksempler på og drøfte hvordan utstillinger, minnesmerker, minnedager eller markeringen av bestemte historiske hendelser har betydning for nåtiden (Vg3)
Dette læreplanmålet kan også trekkes inn i opplegget om elevene f.eks. velger personer de finner opplysninger om på gravsteiner og/eller minnesmerker. Se undervisningsopplegget «Kongen som ble kokt» for mer informasjon.

Alternative arbeidsformer:
Dette emnet kan selvfølgelig arbeides med på flere ulike måter, og f.eks. er det mulig at elevene kan lage fiktive familiealbum, tegne sin families slektstre (det finnes ulike programmer på Internett som gjør dette enkelt), lage en fotofortelling med lyd (i Movie Maker, Photo Story eller liknende) og mye annet. Slike opplegg krever imidlertid langt mer tid enn hva vi har skissert innledningsvis, og de passer kanskje bedre som et større prosjekt på Vg3.

Historiekonkurransen «Min familie i historien»
Undervisningsopplegget skissert over kan også fungere godt som inngangsport til deltakelse i den årlige historiekonkurransen «Min familie i historien».
Les mer om konkurransen her

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s