Kongen som ble kokt (oppgave)

Forslag til undervisningsopplegg

Ramme: 4 skoletimer (2 + 2)

Aktuelle læreplanmål:

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • finne og vurdere historisk materiale som kilder og bruke det i historiske framstillinger (Vg2)
 • presentere en historisk person og diskutere hvordan samtidige samfunnsrammer påvirket denne personens handlinger (Vg2)
 • finne og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske framstillinger (Vg3)
 • gi eksempler på og drøfte hvordan utstillinger, minnesmerker, minnedager eller markeringen av bestemte historiske hendelser har betydning for nåtiden (Vg3)

A Innledning (time 1)

Fortell historien om kongen som ble kokt. (Historien finner du her.)
Diskuter gjerne i plenum hvorfor det var så viktig å få fraktet Ludvig IX tilbake til Frankrike.
La elevene selv lese og vurdere den skriftlige kilden fra Den katolske kirke. Bruk gjerne kilden som utgangspunkt for arbeid med kildekritikk. Er det noen sentrale spørsmål vi tenker det kan være lurt å stille til kilden?

B Om lokale gravskikker (time 2)

Ta med klassen på den lokale kirkegården / til lokale minnesmerker.
Send elevene (i par) ut på en vandring der målet er å bruke gravplassen/kirkegården som en historisk kilde. Aktuelle spørsmål kan være:

 • Er det et system over gravene på kirkegården/gravplassen, og hva viser eventuelt dette? Hvorfor tror dere det eventuelt ikke er et system?
 • Er det noen gravplasser som skiller seg ut? Hva kjennetegner disse?
 • Finner dere et mønster i utformingen av gravsteinene i forhold til tidsperiode?
 • Er det forskjell på gravsteiner til personer som har dødd som unge eller gamle?
 • Finnes det yrkestitler på gravsteinene? Er dette vanlig i alle tidsperioder?

C I plenum (time 3 og 4)

Det er nå mange muligheter for hvordan emnet kan arbeides videre med, både generelt som en diskusjon om bruk av historiske kilder, eller mer spesifikt i forhold til læreplanmålet om for eksempel å presentere en historisk person.

Til diskusjon i plenum:

 • Hva fant eleven ut om gravplassene våre?
 • Hvordan kan vi bruke gravplass/kirkegård som en historisk kilde? (Læreplanmål)
 • Finnes det eksempler på at minnesmerker over bestemte historiske hendelser har betydning for nåtiden? (Læreplanmål).
 • Hva kan vi lære av den historiske hendelsen kun ved å studere minnesmerkene?
 • Finnes det fortsatt gravskikker som er synlige i landet vårt? Hvordan skiller norske gravskikker seg fra andre lands skikker? Kan noen forklare eventuelle ulikheter mellom ulike lands skikker?
 • Tegn din egen gravstøtte. Hvordan skulle et minnesmerke over deg ha sett ut, og hvilken informasjon skulle den gi til dine etterkommere?
 • Hva sier forslaget til egen gravstøtte deg om hvilke verdier vi er opptatt av i dag? Er det viktigst at gravstøtten din skal ligne tidligere gravstøtter og føre tradisjoner videre, eller er det viktigste at den skal si noe om deg som person? Hva med den religiøse dimensjonen knyttet til gravstøttene, vil denne være viktig for deg?
 • Ser du for deg at minnesmerker over mennesker som har levd og tradisjoner knyttet til gravplasser vil endre seg i tiden fremover, i takt med at samfunnet og familietradisjoner endrer seg? Hvilke endringer vil eventuelt skje, og hvorfor?

Videre arbeid/innlevering:

 • La elevene (i par eller grupper) presentere funnene i et foredrag. (Læreplanmål)
 • Be elevene ta utgangspunkt i en historisk person (f.eks. Ludvig IX, en kjent person fra skolens nærområde eller kanskje en tilfeldig person fra en grav) og forsøke å diskutere hvordan samtidige samfunnsrammer kan ha påvirket denne personens handlinger. Om det ikke er mulig å hente så mye informasjon om personens liv, kan elevene kanskje selv vurdere hva som kan ha spilt inn, hva personene kan ha opplevd osv. med utgangspunkt i leveår, livslengde, hendelser i samtiden osv. På den måten trenes elevenes historiebevissthet.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s