Essay: Olav Haraldssons vikingreiser (Tore Skeie)

Tore Skeie i Bispekapellet Olav Haraldsson dro fra Norge som deltaker i en fellesskandinavisk vikinghær i år 1007, da han var i tenårene. Han ble en voksen mann mens han gjorde seg kjent med store deler av den verden som var kjent for de norrøne menneskene på den tida. Han deltok i varehandel, politiske forhandlinger, salg av slaver, og i krig. Han plyndret og herjet som viking, men kjempet også i utenlandske kongers tjeneste som leiesoldat. Og da han kom hjem i år 1015 etter åtte år på sammenhengende reise, var han ikke bare blitt kristen, men også så rik at han kunne kjøpe seg den militære slagkraft som trengtes for å underkue sine motstandere i Norge.

Men Olav må ha kommet hjem med mye mer enn penger. Han hadde jo blant annet også besøkt noen av de mest avanserte samfunnene i Europa og møtt eliten i disse samfunnene.

I dette essayet vil historiker og forfatter Tore Skeie ta oss med på en reise gjennom Europa, formidlet gjennom Olavs historie og reiserute og se på hvordan den store verden på en måte ble med Olav hjem igjen i år 1015.