Oppsummering med VØL-skjema og venn-diagram

Omtale: Mot slutten av året, eller som avslutning på arbeidet med et emne, kan ulike former for oppsummeringer og repetisjoner fungere godt. Her følger en variant der man bruker ulike lese- og læringsstrategier for å repetere og oppsummere et tema, en periode eller hele eldre historie.
 
Tid: Enkelttime (ca. 45 minutter), men opplegget kan både forkortes og utvides.
 
Læreplanmål: Avhengig av hvilke emner og/eller perioder som velges.
 

Oppsummering med VØL-skjema:

Et VØL-skjema består av tre kolonner, og skjemaet kan brukes som førlesing til et emne (første kolonne), som underveislesing (andre kolonne) og som etterlesing (tredje kolonne). I tillegg kan det være fornuftig å knytte arbeidet til et læringsmål som læreren definerer på forhånd.

VØL-skjema

Læringsmål: ……………………………………………………………

vol-skjema 

Last ned VØL-skjema (worddokument)

Skjemaet deles ut til elevene i forkant, og de fyller ut den første kolonnen. Hva vet elevene om dette emnet på forhånd? Hva har de hørt om før? Vet de hvilken periode det foregikk i? Dette aktiviserer elevene og gjør de mer innstilt på arbeidet som følger.

  • I tillegg kan elevene enten alene eller etter diskusjon i par/grupper eller i plenum forsøke å konkretisere hva de ønsker eller trenger å lære mer om for å oppfylle læringsmålet (andre kolonne). Dette kan gjøre at elevene er langt mer skjerpet i arbeidet som følger, de vet hva de skal «lete etter».
  • Etter arbeidet fyller elevene så ut den tredje kolonnen, og hele skjemaet vil fungere omtrent som et refleksjonsnotat – de ser hva de har arbeidet med og hva de har lært. På den måten oppsummerer de også temaet på en konkret måte og har forhåpentligvis fått en bedre forståelse for emnet.

Oppsummering med Venn-diagram:

Dette er en type diagram for å sammenlikne to emner, to perioder eller liknende. Diagrammet kan brukes av elevene i eget arbeid med et emne, eller som en øvelse i undervisningen der læreren bestemmer temaer som skal sammenliknes.

 venn_diagram

  • Elevene kan alene eller i par/grupper arbeide med diagrammet.
  • Be elevene skrive inn stikkord som er spesielle for hver periode / hvert emne i hver sirkel (for eksempel særtrekk ved Roma og Athen i antikken)
  • Skriv så inn likheter der de to sirklene går over i hverandre. For eksempel kan elevene sammenlikne styresettet i Roma og Athen i antikken, der noe vil være likt og noe ulikt.
  • Diskuter i plenum hva som skal plasseres under kategorien «forskjeller» og hva som skal under «likheter». La elevene selv foreslå og begrunne hvorfor de har plassert det der. Begrunnelsene er viktige – påpek at elevene alltid må bruke «fordi». («Jeg har plassert det der FORDI ….»).

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s