Oppsummering med problemstillinger

Mot slutten av året, eller som avslutning på arbeidet med et emne, kan ulike former for oppsummeringer og repetisjoner fungere godt. Her følger en variant der man bruker problemstillinger for å oppsummere, og det er elevene selv som først og fremst skal gjøre jobben.

Tid:
Enkelttime (ca.45 minutter), men opplegget kan både forkortes og utvides.

Læreplanmål:

Avhengig av hvilke emner og/eller perioder som velges.

Gjennomføring:
Å lage problemstillinger kan være krevende for mange elever, men er samtidig veldig viktig både med tanke på å få forståelse i faget, øve evne til selvstendig refleksjon, samt for å forberede seg til muntlig eksamen og eventuelle andre evalueringssituasjoner. Om elevene ikke tidligere har arbeidet med å lage problemstillinger, bør nok dette gjennomgås før opplegget igangsettes.

  • Elevene arbeider i par eller mindre grupper og det avklares om hvilket tema det skal arbeides med. Både enkelthendelser, utviklingslinjer og annet kan velges, men det kan være fornuftig å bli litt enige om hvor konkrete/avanserte problemstillingene skal være fra gang til gang. Skal de f.eks. fungere mest som repetisjon på hva som faktisk har skjedd, er det kunnskapsmålene som er mest interessante, mens det i større grad bør vektlegges drøfting og vurdering om det er ferdighetsmålene som skal vektlegges.
  • Elevene får i oppdrag å lage tre problemstillinger som skal oppsummere temaet, og her kan det tilpasses f.eks. ved å lage to som dekker kunnskapsmålene og én som vektlegger endringer og forståelse. Eksempel (vanskelighetsgraden kan selvfølgelig variere):
  1.  Gjør rede for hvordan demokratiet i Athen i antikken var oppbygd
  2. Gjør rede for hvilke grupper som ikke hadde innflytelse i den demokratiske prosessen
  3. Drøft i hvilken grad styresettet i Athen i antikken kan kalles demokratisk i forhold til dagens forståelse av demokrati.
  • La elevene i plenum få presentere noen av problemstillingene de har laget. Hva mener de andre om disse problemstillingene? Dekker de sentrale sider ved emnet? Er det noe som mangler? Er noen av spørsmålene lite sentrale?
  • Avslutningsvis kan lærer selv oppsummere ved å vise hva en god problemstilling inneholder, samt skissere hva en god besvarelse på en slik problemstilling bør inneholde (i stikkordsform). Dette er god trening også med tanke på muntlig eksamen.
  • Om man ønsker å utvide dette opplegget, kan elevene selv få i oppgave å lage en disposisjon til en besvarelse på en av problemstillingene (som lærer velger ut).

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s