Takk for hyggelig besøk!

skolebildeLofotenvgs

Denne fine gjengen hadde tatt turen helt fra Svolvær til Oslo for å delta på Kritikerprisen 2016. Heldigvis hadde de tid til et besøk her hos oss på Gyldendalhuset også!

I dag var vi så heldige å få besøk av Aust-Lofoten videregående. Elevene gjorde en svært god innsats i arbeidet med å løse en historisk gåte.

Takk for en fin dag, Aust-Lofoten vgs!

Vil du vite mer om opplegget rundt historisk gåte? Ta kontakt med oss på perspektiver@gyldendal.no

Hvorfor flytter vi?

Undervisningstips

«Å flytte til nye steder har menneskene gjort siden de oppstod som art. Å flytte er en like fast del av historien som det er å bo ett sted. (…).

Å reise fra hjemstedet sitt har alltid budt på djupe utfordringer. Smerte ved å forlate en familie og en trakt en har kjent fra barndommen, det å skaffe midler til å kunne dra, farlige reiser og harde tider i det nye landet. Gitt alle slike problemer ved å reise, må en tro at mennesker har hatt sterke grunner til å dra. (…)

Men kanskje er det største spørsmålet hvorfor ikke flere flytter, gitt verdens ulikhet og urettferdighet.»

Knut Kjeldstadli, professor i historie og forfatter av Norsk innvandrerhistorie

NO_NS_BLDSA_STEREO_0142 001

Temaet er som kjent svært aktuelt, med daglige oppslag og debatter om migrasjonen som blant annet foregår inn mot Europa og Norge. Og kanskje er det også et tema du ønsker å arbeide mer med i historietimene?

Kjeldstadlis tekst er hentet fra essayet han har skrevet i Perspektiver, «Hvorfor flytter vi?». I dette essayet omtaler Kjeldstadli ulike årsaker til at mennesker opp gjennom historien har migrert, og drøfter også sannsynligheten for om dette vil fortsette i tiden fremover. Essayet er etterfulgt av oppgaver som lar elevene arbeide selvstendig og i grupper med temaet.

Dette kan altså være et sted å starte om du ønsker et opplegg for arbeidet med elevene.

Har du ikke tilgang til Perspektiver? Ta kontakt med oss på perspektiver@gyldendal.no